Bilgilendirme

Bilgilendirme

EMEK KAMA ÜSTÜN NİTELİKLİ YÜKSEK KALİTE KAMA

EMEK KAMA ÜRÜNLERİNDE yüzeylere hassas taşlama operasyonu (GRINDING-SATIH TAŞLAMADA ÖLÇÜYE GETİRME İŞLEMİ) uygulanarak yüzeylerde cold kalibreden (soğuk şekillendirme) dolayı oluşan iç bükeylik,dış bükeylik ve gözenekler yok edilerek kamada tam düzgünlük ve doğrusallık sağlanmıştır. Bu operasyonla kama güç iletimi esnasında gördüğü yüksek güç ve basınçlarda ezilmez ve de en önemlisi kama yuvada boşalmaz,dolayısıyla çalıştığı güç ilettiği kompanentin ömrünü uzatır,bakım masraflarını düşürür ürün değerini artırır müşteri memnuniyetini çoğaltır.

DİĞERLERİ

Sadece soğuk kalibre edilen kamaların yüzeylerinde iç bükeylik,dış bükeylik ve de gözenekler oluşur.Bu şekilde yüzeyleri düzgün,doğrusallığı tam olmayan bir kama güç iletimi esnasında gördüğü güç ve basınçlara yüzeyleri mukavemet edemeyip yuvasında hızla boşalır.Yuvasında boşalan kama çalışma esnasında çekiç tesiri oluşturup,seslerin artmasına,mil yuvasının,kovan kanalının dişlilerde bölüm dairesinin,rulmanların,rulman yataklarının bozulmasına neden olup tamiri imkansız hasarlara yol açar,buna bağlı olarak kompanentin zamanından önce bozulup ömrünün kısalmasına neden olur.

TAŞLAMA OPERASYONUNUN GEREKLERİ VE SONUÇLARI

Yüzeylere taşlama operasyonu uygulaması ile kamada doğrusallık, rijit ve hassas bir yüzey elde edilmesi kamanın minimum boşlukla kama yuvasına çakılmasını sağlar. Minimum boşlukta çakılan doğrusallığı tam bir kama, yuvasında gördüğü yüksek momentlerden etkilenmez ve boşalmaz. Yuvasında boşalmayan kama, kompanent üzerinde vuruntu yaratmaz. Dolayısıyla kama'dan kaynaklanan vuruntu oluşmayınca dişlilerde bölüm dairesi, kovan kama yuvası, mil kama yuvası,rulmanlar,rulman yatakları da vuruntudan bozulmaz. Kısaca kompenentin ömrünü uzatır. Uzun ömürlü problemsiz bir ürün müşteri mutluluğunu çoğaltır. Sonuç; yüksek kalitede ürün, uzun vadeli bir kazanç ve para demektir.